Vi stillede os selv opgaven at skabe 2.generation af DmM. på skift kom den til at hedde DmM2.

2.generation skulle blive til med alle - elever, studerende og lærere som de skabende kræfter - og det blev til at ialt omkring 1000 børn, unge og voksne tog del i at fremstille deres egne lærerbøger.

DmM2 er det, vi sammen definerer det til at være.

DmM2 er det, vi sammen skaber.

Vi startede produktionen af DmM2 med en måneds generalprøve. Derefter 2 aktionsmåneder i foråret 2001. Inden  afslutningen af denne bestemte vi, at aktionen skulle fortsætte som en løbende og stadig levende proces midt inde i skolernes hverdag.

På næste sider kan du læse om og se billeder af hele denne produktionsperiode.

Her kan I tilføje jeres ideer og forslag til, hvad DmM2 betyder:

Listen starter her:

 • Det er nyt og spændende indhold

 • Nye og spændende fag

 • Det er moderne fag

 • Det er SDB til windows

 • Det er at kunne bruge andre windowsbaserede programmer

 • Det er større hastighed

 • Det er fast adgang til Internettet

 • Det er ny standard for indhold af introduktioner og instrukser. F.eks.:

  • Til hver introduktion skal man selv stille 3 spørgsmålstegn

  • Der skal være mange kilder fra Internet, og de skal være af høj kvalitet

  • Det er en del af instruksen i mange opgaver, at man selv finder på og skriver nye opgaver

  • Der skal høre en prøve til hver opgave

  • Det skal være krævende at udføre det, der står i instruktionen

  • Det skal være sindsoprivende spændende at løse opgaven

 • Det er bedre filer, med farver på, billeder, tegninger og grafer

 • Det hele skal fylder mindre og være meget hurtigere at blade i

 • Det skal være et sted eller en måde, hvorpå alle de nye opgaver, der produceres på alle skoler efter aktionen kan hænges hen og hentes hjem af hver skole

 • Det er nyindretning af OPLEVELSERNE, så de bliver mere komplicerede og mere krævende

 • Det er nyindretning af rubrikkerne DE YDMYGE AKTIVITETER, OS OM OS, SKOLEN OM SKOLEN og MEGET MERE VIDEN, så de bliver interaktive, og der er mere at gøre med dem.

 • Se hvad der er føjet til listen her!

Fortsæt selv.
Føj jeres ideer til her:

[FrontPage Save Results Component]