Tilbage

 

DmM betyder "Den moderne Metodefastlæggelse" 

Da Den moderne Metodefastlæggelse først så dagens lys i 1995 anstiftede den et værre hus og mødtes med stor forventning. Dens navn var en arbejdstitel, forkortelsen DmM blev hængende.

Meget kort fortalt er skolefladen i DmM delt op i tre elementer: 
Studier, Kurser og Oplevelser.

Studier er lærerstyret enkeltmandsundervisning indenfor såvel de kendte skolefag som en mangfoldighed af nye teoretiske og praktiske fag. 
Enkeltmandsundervisning betyder, at det er den enkelte, der i udgangspunktet bestemmer, hvilke opgaver indenfor hvilke fag, han eller hun vil løse i studietiden. Lærerstyret betyder, at det er læreren, der retter, kommenterer, vejleder, diskuterer opgaverne og resultaterne og gennemdrøfter planerne med den enkelte - og gennemførelsen af disse.
Studierne fylder 2/4 af skolefladen.

Kurserne er lærerstyret fællesundervisning. 
Der er 3 typer kurser. Småkurser, kurser og storkurser.
Kurserne fylder 1/4 af skolefladen.

Oplevelserne er udviklet til et fag på linie med dansk, matematik og alle andre skolefag. 
Faget består af 3 dele: fællesoplevelser, egne oplevelser og fri oplevelser. 
Oplevelserne fylder 1/4 af skolefladen.

Hver elev sin pc

Hver elev har en PC til rådighed med adgang til SDB, skolens digitale bibliotek, hvor samtlige opgaver er i en database.

SDB betyder "Skolens Digitale Bibliotek" 
og er det software der bruges på de fleste DmM skoler.
Den første udgave af programmet udkom i 1995 og er blevet kraftigt udviklet siden. I starten af foråret 2001 tog vi fat på at lave 2.generation af DmM og mere end 1000 lærere og elever skrev mere end 7000 nye opgaver indenfor mere end 100 forskellige fag til elever fra 1. til 10.klasse, elever på HF-niveau og højskoledeltagere.