Klasse: Alle

FAG: Fælles oplevelser

Afsnit 1: Sommerteater og nytårskoncert

1

Min rolle i skolens teaterstykke

Oplevelsen er at være en integreret del af at sætte et teaterstykke op med alt hvad det indebærer, enten som planlægger, opstiller, instruktør, skuespiller, regissør, kulisse-fremstiller, kostume-ansvarlig, sminkør, sceneskifter, værtsperson, praktisk lys- eller lydmand, sufflør, eller i andre egenskaber. Oplevelsen indebærer tillige bredt samarbejde om et godt resultat

2

Klassens/skolens forberedelse af teaterstævnet

Oplevelsen er at engagere sig i og lade sig påvirke af teaterstævnets mange opgaver - planlægning, forberedelse og afholdelse, mobilisering af gæster, de praktiske forberedelser struktur og program for dagen. Og at opdage at teater handler om mennesker og lidenskab

3

At se teater en hel dag

Oplevelsen er at se alle dagens teaterstykker - og mærke efter hvornår og hvorfor stykket er uforglemmeligt, hvornår og hvorfor det er pinligt amatøragtigt, så man hele tiden får lyst til at forlade salen, og hvornår og hvorfor det er faktisk ikke rigtig gør indtryk eller vækker følelser

4

Alt det, man ikke tænker på ...

Oplevelsen er at gå bagved Sommerteaters overflade af program, teaterstykker, sal, mad, gæster - og fornemme hvad der foregår i kulisserne, hvem der sørger for hvad, hvad der bryder sammen, og hvor det bliver sikret, som alle blot tager for givet ...

5

Hele skolen i teateret "ude i byen"

Oplevelsen er at tage med hele skolen ud at se og mærke og lure på hvordan man laver "professionelt" teater, hvilke virkemidler tages i anvendelse, hvilke særlige effekter bruges, hvordan teknik, sufflør og kostumer virker, hvordan kulisserne er - og meget mere

6

Synge i kor

Oplevelsen er at indstudere og træne korstykker med forskellige stem- mer, blive dygtige til både at synge og optræde med dem og føre dem frem for forældre- eller kredsaften eller lignende - og gøre det på en måde, så det vækker tilhørernes følelser og virker bevægende

7

Nytårskoncertens størrelser

Oplevelsen er at tænke efter og stille op alle de tal og størrelser, der gælder for Nytårskoncerten, og på den måde få forstand på arrange- mentets ganske ekstraordinære størrelse og rækkevidde - og sammen- stille den praktisk, kunstneriske og følelsesmæssige virkning af arrangementet

8

Vores opgave på Nytårskoncerten

Oplevelsen er at klassen eller skolen har, og sammen udfører, en vigtig funktion på selve Nytårskoncerten, enten i forberedelsen af musikken, værtskabet, produktionen af maden, pyntning af salen, opstillingen af scenen, eller i andre funktioner

9

Dagen igennem Nytårskoncerten

Oplevelsen er forinden selve Nytårskoncerten at have hørt musikken, at have læst programmet og at have oplyst sig om de særlige elementer i programmet - og på den baggrund at skærpe sit lytteapparat og gå op i HELE musikken fra morgen til aften på selve Nytårskoncerten

10

Igen og Igen

Oplevelsen er at opsøge endnu mere musik af samme slags og af andre slags end Nytårskoncertens for at få noget ud af alt det, denne koncert har givet fra sig - og reflektere over, hvordan det kan være at det at gøre noget igen og igen faktisk fører en nye steder hen

Afsnit 2: Weekend tur med klassen

1

Turen går til ...

Oplevelsen er at deltage i forberedelsen af turens mål, herunder vælge stedet med omhu, sætte sig ind i dets særlige fordele og præsentere det for alle på en måde, så forventningen breder sig, og stemningen på forhånd svinger sig i vejret

2

På vej derhen ...

Oplevelsen er at deltage i underholdningen på vej frem mod turens mål - og når ankommet, at bringe alle og sig selv til at se med friske øjne på et nyt sted i landet, lære det at kende, sætte sig ind i og nyde særtræk i natur, seværdigheder og mennesker

3

Kammeratskabet i klassen styrkes

Oplevelsen er at hele klassen og hver enkeltperson planlægger at bidrage til en god stemning, dels i forberedelserne, dels undervejs afsted og dels i hele programmet weekenden igennem, så alle erfarer og husker den fælles og den enkeltes indsats

4

Programmet - det skal være der og være noget

Oplevelsen er at deltage i at finde på programmet. lægge det til rette, spække det med interessante indslag, der er både lærerige, opmuntrende og udfordrende - og sørge for, at der sker ikke LIDT, men MEGET til gavn for hele klassen, og at det hele går alt andet end sporløst af

5

Overraskelserne

Oplevelsen er at finde på - eller blive udsat for - en række overraskel- ser i programmet, således at alle synes, at der hele tiden sker noget nyt - og at dette bringer klassen sammen i muntert lag, eller bringer alvo- ren frem, eller i det hele taget skærper oplevelsens fylde

6

Naturen i sin egen ret

Oplevelsen er at bringe sig i kontakt med naturen, nyde den, mærke og udsætte sig for vejret, vinden, landskabet, mørket og andre naturkræfter, tale med hinanden om værdierne heri - og blive robust heraf

7

Være i fysisk form til turen

Oplevelsen er at optræne sin fysiske form, så man kan klare sig igen- nem alle mulige og umulige situationer uden at blive syg, uden at blive ked af det, uden at blive slået ud - men tværtimod så man er friskere, mere på sporet og mere fokuseret efter turens gennemførelse

8

Dyr og mennesker på turen

Oplevelsen er at opsøge dyr eller mennesker på turen og agere sammen med dem på den måde, som klassen har bestemt og herigennem skaffe sig erfaringer med andre levende væsener i en defineret sammenhæng

9

Stjernehimmelen og månen

Oplevelsen at medbringe et stjernekort og en kikkert og gennemføre observationer af stjernehimmelen og månen, hvis den er oppe - herunder at lære en række stjernebilleder at kende

10

Vi stødte på ...

Oplevelsen er at støde på alle mulige interessante fænomener under weekendturen, sammen og hver især, planlagt og spontant - og at få en god aftenunderholdning ud af at fortælle om, hvordan de har gjort indtryk

Afsnit 3: Klassens ansvar på skolen

1

Erfaringer med at tage ansvar

Oplevelsen er at gennemgå, hvor man tidligere har haft ansvar for noget, enten det har været i familien eller i forbindelse med skolen, frivilligt arbejde, ungdomsklubber eller lignende - og karakterisere arten af dette ansvar, erfaringerne med det, samt hvordan det har haft betydning for at få Klassens Ansvar til at virke

2

Klassens ansvar

Oplevelsen er at gennemgå fra A til Z, hvad klassens ansvar indebærer for klassen, i forhold til arbejde og tid, i forhold til hvad der skal opnås, i forhold til samarbejde og forudsætninger, i forhold til penge og materialer, arbejdsdeling og organisation - og ikke mindst i forhold til personligt udbytte og læring

3

Den enkeltes ansvar

Oplevelsen er at gøre sig selv klart, nøjagtig hvilket ansvar af det fælles klasseansvar, der er den enkeltes, og hvad dette så betyder i hverdag og fest, i forhold til at være parat og på mærkerne, i forhold til at stille sig til rådighed, og i forhold til at blive personligt uddannet af at have og tage ansvaret

4

Samarbejde

Oplevelsen er, at den enkelte virker organisk sammen med hele klassen omkring opgavens udførelse - og at alle forstår, hvordan dette kan lade sig gøre, hvem der driver det og hvad den enkeltes egen indsigt, holdning og praktiske optræden betyder herfor

5

Standard

Oplevelsen er at kunne se forskel på at gøre arbejdet med høj og med lav standard, at komme til at kunne lide at gøre tingene grundigt, og at hele klassen opdrager sig selv til at fastholde den høje standard, som klassen og skolen har bestemt for ansvarsområdet

6

Ros og Ris

Oplevelsen er, at der altid skrides ind fra enkeltpersoner eller fra klas- sen i forhold til, hvordan klassen er fælles om at løse og udføre sit ansvar i alle dets facetter, både så der roses, hvor arbejdet er gjort godt, og så der kritiseres, hvis arbejdet er halvdårligt eller ringe gjort

7

Konklusion og nye tasks

Oplevelsen er ugentligt at konkludere sammen i klassen på, om klassen passer sit ansvar upåklageligt, om resten af skolen er tilfreds hermed, om klassen selv er glad for og på plads med arbejdet - og om klassen efterhånden kan påtage sig noget mere ansvar

8

Områdets betydning

Oplevelsen består i, at klassen sammen gør sig områdets betydning på skolen klart - herunder svarer på, hvad der ville ske, hvis dette område ikke blev lavet eller blev lavet dårligt, diskuterer andre måder at passe ansvaret på og tager hånd om de kommentarer og klager, der evt. er fra andre klasser eller enkeltpersoner

9

At tage ansvar

Oplevelsen er at bruge klassens erfaringer med sit ansvarsområde til at gennemgå alle skolens styrings- og ansvarssystemer og se efter, om alle på hele skolen tager de ansvar, som de er blevet pålagt, samt at indlede en fællesmøde-diskussion herom

10

Hvis ansvar ikke tages

Oplevelsen er at lægge mærke til konsekvenserne for skolen, for klas- serne og for enkeltpersonerne ved, at et ansvar, som bør tages, ikke tages alligevel - og at sørge for at bringe situationen på ret køl gennem de midler, der kan virke hertil

Afsnit 4: Kalenderens højtider og mærkedage

1

Lærerens 50 års fødselsdag

Oplevelsen er at opdage i tide, samt planlægge en overras- kelse sådan, at læreren får en 50 års dag, som han aldrig glemmer - og så han kommer til at glæde sig til at blive 100!

2

Julen

Oplevelsen består af det, den enkelte persons jul består af i al sin mangfoldighed - en tid, hvor mennesker ofte kommer sammen i slægten/familien, som opfattes som glædens tid, gavernes tid, og som har en stor betydning for mennesker, fordi der ses hen til den

3

Påske, pinse, Kr. Himmelfartsdag

Oplevelsen er at lave en god plan for sig selv på disse hellig- dage, bestemme sig for at få noget ekstraordinært ud af denne tid, som er "udenfor" den normale timeplan, så man ser nyt, gør noget, man længe har ønsket, eller andet, som netop vil gøre en forskel i ens liv

4

Søndag morgen - hver gang

Oplevelsen er at gøre noget ekstraordinært ud af hver eneste søndag morgen året igennem - ikke blot sove længe, men f.eks. besøge mennesker, der arbejder søndag morgen, stå tidligt op for at se på fugle eller ræve, køre på cykel til stranden og tage en dukkert - eller andre herlige og livsbekræftende aktiviteter

5

TCE indsamling

Oplevelsen er at sætte sig ind i Afrikas HIV/AIDS problem, at læse om det og tale med afrikanere om det, at forberede og gennemføre agitation og indsamling hertil, at fortælle mennesker om sygdommen og dens katastrofale virkninger, om TCE programmet - og at lade denne virkelighed trænge dybt ind i sjælen

6

Egen fødselsdag

Oplevelsen er at få sine kammerater med på, at man får lige netop det ud af den dag, som man selv bestemmer, lige meget om det er fejring med flag, gaver, osv., eller om man hellere vil på tur, eller noget helt tredie. Oplevelsen er også at tage vel imod det, andre finder på for at gøre en glad

7

Klassens traditioner

Oplevelsen er at være med til at stable gode traditioner for klassen på benene, at arbejde for, at de bliver til noget hver uge og hele året igennem, at sikre, at alle giver dem den nødvendige status, og tillige at værne om det, der kommer ud af dem

8

Efterårsferie - gentilmelding

Oplevelsen er at stå overfor selv at vurdere sin egen fremtid fra næste skoleår, og måske fra næste igen, med alt, hvad det indebærer - så man i samarbejde med sine kammerater får lagt linier langt ud i fremtiden og får bestemt, hvordan tiden og livet kan bruges godt, så der er noget at glæde sig til på både kort og lang sigt

9

Vi skriver rapport om os selv

Oplevelsen er at deltage aktivt hver 3. måned i at skrive rapport om sig selv til forældre, sagsbehandlere eller andre interessenter. Rappor- ten skal give et godt indtryk af, hvad man lærer og laver, og skal inde- holde mange gode billeder

10

En helt særlig dag

Oplevelsen er at få en helt særlig dag ud af det: Hvis der er noget at fejre for skolen, for klassen eller for en af klassekammeraterne, hvis der sker noget i din familie, som den vil blive glad for, at du deltager i eller bidrager til, hvis ...

Afsnit 5: OL og andre sportsstævner

1

OL - vi vil vinde

Oplevelsen er i klassen eller på skolen at træne til OL i alle discipliner, at opstille strategi og taktik for at vinde, at holde sammen under træ- ningen, at være i god generel form, at forberede selve stævnet nøjagtigt - så alle er i god stand og ser frem til arrangementet

2

Vores opgaver til OL

Oplevelsen er at gøre de opgaver, som skolen eller klassen har i forhold til OL-arrangementet, godt og grundigt og til en høj standard, så alle kan glæde sig over, at der er styr på det hele lige fra turneringsplaner til servering af OL-burgere

3

Alle sportsoplevelserne på OL

Oplevelsen er at slå de andre, at løbe hurtigst, at have været med, selv- om man ikke vandt, at undre sig over, at hun virkelig kunne vinde i brydning, at forbande regnvejret, men stille op alligevel, at ... Take your pick! Or volunteer your own story

4

Alle de andre oplevelser på OL

Oplevelsen er at nyde OL-arrangementet og forstå det som en slags folkefest, hvor mennesker udover at dyrke sport også nyder hinandens selskab, nyder dagen og anstrengelserne, nyder alt det udenoms: Ma- den, velkomsten, korets optræden under afslutningen, etc.

5

Stævne hos os

Oplevelsen er at invitere en række parter til stævne i vores lokalområ- de, gøre noget ud af, at de kommer og gøre noget helt særligt ud af arrangementet, så vore gæster ikke glemmer det foreløbigt, så de bliver påvirket af den stemning, vi lægger, og stiller op igen og igen

6

Tirsdagsturnering på vores sted

Oplevelsen er igen og igen, tirsdag efter tirsdag, at insistere på turne- ringens tradition, på at tælle pointene, på at alle tager traditionen alvorligt og bidrager ved at komme, ved at være i form til det og ved at sprede den stemning, som turneringer lever af

7

Smit de andre med individuel sport

Oplevelsen er til egen glæde og som agitation overfor klassen at skaffe sig individuel kontrol over sin krop, så den kan klare de opgaver, der fører med nutidens verden - så muskler, skelet, blodsystem, åndedræts- system og personligt velvære er i tip-top orden

8

Kammeratskab og sport

Oplevelsen er at være sammen med sine kammerater om at "go for the goals" - og bruge hinanden hen ad vejen til at gøre indsatserne livlige, arrangere noget ud over det daglige og prøve noget nyt

9

Klassen diskuterer fælles sport

Oplevelsen er at diskutere i klassen /skolen, hvilke slags holdsport alle kunne være enige om at satse på, herunder at tydeliggøre disse sports- typers virkning, funktion og sociale værdi, deres underholdningsværdi og deres sunde fysiske virkninger - og evt. bestemme at gennemføre en prøveperiode, hvor klassen driver en sportsgren sammen

10

State-of-the-art

Oplevelsen er at udbrede lysten i klassen/på skolen i forhold til at mær- ke og registrere fysisk velvære, herunder fornemmelsen af at have et state-of-the-art kropsapparat, som kan holde til udfordringer og hårdt arbejde, og som kan holde sygdom og svækkelse på afstand

Afsnit 6: Hele skolens eksamens- og afslutningsuge

1

Forberede til praktisk eksamen

Oplevelsen er at forberede og træne til praktisk eksamen ved skoleårets afslutning, herunder at sikre, at alle de mulige praktiske opgaver er forberedte med materialer, redskaber, etc., og at alle enkeltpersoner er velforberedte til hvilken som helst udfordring

2

Forberede til teoretisk eksamen

Oplevelsen er at forberede og træne til teoretisk eksamen ved skole- årets afslutning, herunder at sikre, at alle de mulige teoretiske opgaver er forberedte med materialer, bøger, etc., og at alle enkeltpersoner er velforberedte til hvilken som helst udfordring

3

Selve den praktiske eksamen

Oplevelsen er at bestå den praktiske eksamen med bravour, udføre det stykke arbejde, den kræver, kunne de dertil hørende forklaringer og herigennem faktisk bevise, at den praktiske duelighed er tilstede i påkrævet udstrækning

4

Selve den teoretiske eksamen

Oplevelsen er at bestå den teoretiske eksamen med bravour, udføre det stykke arbejde, den kræver, kunne de dertil hørende forklaringer og herigennem faktisk bevise, at den teoretiske duelighed er til stede i påkrævet udstrækning

5

Hver elev gør sit skoleår op

Oplevelsen er at se tilbage på hele året, at tænke efter hvad året har bragt af resultater, nye kapaciteter og erfaringer, nye opfattelser, nye kammerater, nye oplevelser og lærdom - og andre specifikke gode resultater og sideeffekter

6

Hver elev skriver rapport om sit skoleår

Oplevelsen er at skrive en rapport på 5-10 A4 sider om skoleåret til forældre, venner, sagsbehandlere, til skolens årsskrift og til sig selv. Rapporten skal indeholde teoretiske og praktiske resultater, point, historier, vurderinger og fotos

7

Der lægges fremtidsplaner

Oplevelsen er at tænke på fremtiden for sig selv i bredest mulige for- stand, herunder at tænke på, hvordan fremtiden kan bringes nærmere, og hvordan den kan planlægges og lægges til rette med et utal af interessante elementer, som man har drøftet med sin lærer - således at man med eftertryk kan glæde sig til den

8

Forberedelse til weekendprogram

Oplevelsen er at deltage i forberedelsen af skolens afsluttende program for skoleåret, f.eks. i at finde på, hvad Hemmelig Weekend skal bestå af, i at forberede den, så den bliver uforlignelig, og i at gøre hele weekenden og årsafslutningen i det hele taget veltilrettelagt, spændende, morsom og bevægende

9

Hemmelig weekend

Oplevelsen er at nyde Hemmelig Weekend med resten af skolen som en kvittering for et godt skoleår, for de resultater, der er nået, for lærernes og forstanderens indsats gennem skoleåret, og for fællesskab, følelser og kammeratskab, opbygget i årets løb

10

Vi vender udmattede hjem ...

Oplevelsen er at bruge alle kræfterne på årsafslutningens afsluttende weekend - og vende hjem trætte, ja, ligefrem udmattede, men mere end parat til de nye perspektiver, der venter - for sommeren, for det næste skoleår, for det fremtidige arbejde eller uddannelse

Afsnit 7: DmM Aktion på skolen

1

Produktionens mål

Oplevelsen er at regne på og afprøve, hvordan aktionen kan finde sted, herunder hvem der skal gøre hvad, og hvor meget de forskellige grupper kan nå. Og på den baggrund opstille et overordnet mål for hele aktionen, som hele skolen er taget i ed på at gå efter

2

Hvordan vi er organiseret

Oplevelsen er at forstå, hvad alle de mange forskellige opgaver er i aktionen, hvordan de alle virker sammen og bliver forbundet, hvad der er en forudsætning for hvad, og hvordan det hele bliver færdigt tilsidst, så skolen og klassen kan bruge det til den daglige undervisning

3

Forberedelser til aktionen

Oplevelsen er at forberede alle sider af hele aktionen sammen med klassen eller skolen efter en stor krydsliste, der hænger i fællessalen, hvor alle punkterne efterhånden får et kryds - og mærke hele skolen syde af forventninger om det kommende arbejde

4

Titler og ordlyde i massevis

Oplevelsen er at producere titler og ordlyde, indtil alle er klar, og alle er rigtig gode - og undervejs at lære alt om, hvorfor en titel skal være kort, og hvad der skal stå i en ordlyd, og om hvordan man kan få dette grebet an rent praktisk

5

Afprøve maskineri og software

Oplevelsen er at komme alt soft- og hardware igennem med SDB-pro- grammet, netværksfunktionen, de øvrige programmer, skannere, prin- tere etc. i en slags generalprøve - så alt virker lydefrit under hele aktio- nen, og så alle lærer noget af denne øvelse

6

Aktionens velfærdsarbejde

Oplevelsen er at deltage i at indrette og bestemme, hvordan aktionens velfærdsarbejde skal udføres og føles af alle deltagende, sådan at det støtter og fremmer hele produktionen, stemningen og fornemmelserne omkring den og dens speed og resultat

7

Databasen produceres

Oplevelsen er at gøre sig hele DmMs tekniske sammenhæng i databaser klart og forstå de store fordele, dette betyder for DmM som undervisningssystem - og i øvrigt være med til at producere den konkrete data- base, som skal bruges under aktionen

8

Billeder findes

Oplevelsen er at finde billeder på Internet, der passer til det, der skal produceres, og som udvider og støtter de emner, de skal illustrere - og samtidig at gøre kilder og metoder tilgængelig for alle dem, der skal lave opgaverne og udvælge billederne

9

DmM - set ovenfra

Oplevelsen er een gang til i forbindelse med aktionen at overveje, hvorved og hvordan DmM adskiller sig fra andre undervisningssystemer af den mere gammeldags type, som er anvendt i skoler, og som alle skolens enkeltpersoner har været udsat for tidligere

10

DmM og den enkelte

Oplevelsen er at gøre op og tænke igennem, hvad DmM har betydet for den enkelte person, dels i forhold til dennes undervisning og skolegang, og dels i forhold til det radikale indslag, at enkeltpersonerne selv er med til at producere deres egen undervisning

Afsnit 8: Byggeweekender som højdepunkter

1

Hvad skal vi lave

Oplevelsen er at deltage i at bestemme, hvad der er brug for at lave, at diskutere skolens forståelse af sine bygningsmæssige forhold og de nødvendigheder og ønskeligheder, der er i denne forbindelse - og heri- gennem komme frem til et godt program

2

Alle processerne

Oplevelsen er at gennemskue, hvordan byggeweekenden skal være, at få opstillet alle de forskellige opgaver, få dem sammenstillet med antal og karakter af de deltagende - og på den baggrund bestemme, hvordan det hele skal skrues sammen

3

Forberedelsen

Oplevelsen er at arbejde disciplineret og engageret med at regne ud, hvordan alle byggeweekendens opgaver forberedes til mindste detalje, og hvordan det således sikres, at alle arbejdshold har nok at lave, forstår hvad de skal lave - og har de materialer, de skal bruge

4

Fotoserien FØR og EFTER

Oplevelsen er at fotografere tilstanden FØR og EFTER byggeweeken- den, og herudaf lave en udstilling til skolen, et forældrebrev eller en billedserie, som er illustrativ og inspirerende, og bevinget beretter om, hvordan man kan nå meget, når man slutter sig sammen

5

Indkøb og værktøj

Oplevelsen er at deltage i at gennemregne hele B.W. forberedelsen, så de materialer, der skal bruges til hver proces, er regnet ud og indkøbt til stede i tilstrækkelig mængde. Desuden at udregne og sørge for til- stedeværelsen af det nødvendige værktøj

6

Invitation af andre

Oplevelsen er at invitere en nærliggende skole, kredsen, forældre og venner eller lignende til at deltage i byggeweekenden - så de og vi kan lære noget af det, og så skolen kan gøre omformningen af den fysiske virkelighed til en slags folkefest og fokuseret indlæring

7

Håndværkstræning

Oplevelsen er at sørge for, at de opgaver der kræver særlig håndværksmæssig træning og snilde, bliver indrettet således, at dette kan medtages i weekendens program, enten som forberedelseskurser eller som en særlig procedure for, hvordan arbejdets processer laves

8

Organisering

Oplevelsen er at deltage i at få alle rigtigt organiseret i byggeweeken- den - så alle får udrettet mest muligt, kommer til noget, de gerne vil lave, kommer sammen med nogle, de gerne vil være sammen med, og kommer til at bidrage rigt til resultatet af byggeweekenden

9

Slutspurt

Oplevelsen er at hjælpe med til at organisere den endelige slutspurt, der skal sikre, at alt det, der SKAL være færdigt til mandag morgen, faktisk også er færdigt - eller finde løsninger for, hvordan det kan blive det på anden vis

10

Oprydning

Oplevelsen er at gennemorganisere en fejende all-round aktion ved byggeweekendens slutning, der sørger for, at alt er ryddet op, at alt er i bedste stand, at alle dem, der har været værter for weekenden kan se, at det hele kan gå i gang som normalt mandag morgen

Afsnit 9: Kulturelle arrangementer for mange mennesker

1

Programmet

Oplevelsen er at lave et varieret, lærerigt, spændende og bevægende program for et kulturelt arrangement for naboer, forældre, venner, kredsen omkring skolen - med optræden, underholdning, alvor og indhold, fortællinger om skolen og meget mere

2

Invitationen

Oplevelsen er på baggrund af programmet at udforme invitationen, så hver og en af den, der skal komme, kan se, at det er alt for interessant et program at gå glip af, og så der er god tid til at overtale alle

3

Overraskelser

Oplevelsen er at tilrettelægge nogle gode overraskelser til det kulturelle arrangement, så der sker noget, som IKKE står i programmet; som kommer bag på menneskene, og som er med til at gøre programmet helt særligt og uforglemmeligt

4

Øve programmet

Oplevelsen er at deltage i at øve det program, som skal være under- holdning på arrangementet - om det nu er korsang, orkestermusik, bil- ledudstilling med taler, quiz, lege, karaoke, teater-sketch´er eller andet lignende. Det skal være intenst indlærende og meget gerne underhol- dende, og det skal kalde på følelserne

5

Servering og rundvisning

Oplevelsen er at bestemme og organisere produktionen af en udsøgt servering til alle gæster på det kulturelle arrangement. Det skal være noget, som de husker tilbage på med tænderne i vand. Hertil hører en rundvisning, der siger Spar To

6

Vi optræder

Oplevelsen er at gennemføre optræden for det kulturelle arrangement, så det gør indtryk, så det virker, og mennesker lærer nyt og forstår mere om det hele - og at indkassere bifaldet

7

Forberedelse

Oplevelsen er at forberede detaljeret det kulturelle arrangement, så der ikke er noget, der falder mellem to stole, og så det er os, der har fuld kontrol over gæsternes oplevelser, fra de træder ind på stedet, til de går igen

8

At det hele er uforglemmeligt

Oplevelsen er at gå det hele igennem på forhånd og sikre, at det er plan- lagt til at blive - og derfor kan blive - intet mindre end en uforglemme- lig oplevelse for enhver gæst. Det skal bestemme gæsternes tanker om skolen fremover

9

Vi samarbejder om det

Oplevelsen er at arbejde sammen i klassen om hele arrangementet i tykt og tyndt til sikring af, at det bliver et virkeligt enestående arrangement, at drøfte ethvert vaklende punkt og gøre noget ved det straks

10

Hver person inviterer nogle

Oplevelsen er at finde og håndplukke hver individuelle elevs venner og forbindelser, tidligere skolekammerater, venner og familie - og få dem til at komme til arrangementet

Afsnit 10: Rejseerfaringer og -forståelser

1

Rejsemål

Oplevelsen er at diskutere, lægge budget for, diskutere igen, samt blive enige om, hvor vi skal hen på klassens rejse, hvad vi vil have ud af det, hvilke oplevelser, vi vil satse på at skaffe os

2

Forberedelse af rejsen

Oplevelsen er at forberede rejsen i alle dens aspekter - økonomi og budget, køretøj, rejseplan, bagage, fouragering, besøg og undersøgelser, særlige udflugtssteder, rapportskrivning, højdepunkter, følelesmæssig påvirkning, hjemkomst og efterbearbejdelse

3

Rejsekunst

Oplevelsen er at lægge mærke til og pin-pointe i et lille skrift eller på anden vis, hvad kunsten at rejse egentlig består i helt konkret: Hvad man skal kunne for at få rigtig meget ud af en rejse - som enkeltperson og som klasse

4

De mennesker, man møder

Oplevelsen er at lægge grundigt mærke til hver eneste af de mennesker, man møder lidt tættere på - og bearbejde og tænke over, hvilket slags liv disse mennesker har levet i det land, I besøger

5

Et nyt sprog - og at tale på andre måder

Oplevelsen er at blive vant med og glad for at tale et andet sprog end ens eget og opdage, at man kan kommunikere på et godt niveau - og at man i øvrigt tillige kan gøre sig forståelig ved hjælp af fagter, krops- sprog og imødekommenhed

6

Naturen og hvordan det hele ser ud

Oplevelsen er at lægge mærke til selv den mindste detalje i de landskaber, I kører forbi og møder, at lade dem øve indflydelse på sindet, at kommentere dem over for ens rejsekammerater, og at medvirke aktivt til, at klassens kendskab til og indforståelse hermed bliver større

7

Til forældrene

Oplevelsen er i det fremmede at tænke på forældre, familie og venner og at sende dem et indholdsrigt brev, hvori man gør rede for alt det, der kommer ud af rejsen, både for den enkelte og for klassen

8

Breve og udstillinger

Oplevelsen er at samle materiale til en udstilling om det land, man besøger, eller emner i denne forbindelse - rapporter, tekster, billeder - til anvendelse i efterbearbejdelsesperioden på skolen

9

Vi havde også denne "sidebusiness"

Oplevelsen er at udføre, overvære, blive udsat for en sidebusiness, som I også lagde ind i jeres rejseplan - og som er sin egen beskrivelse værd, herunder motiv for at tage den med i rejseplanen og resultatet af den

10

Dette gjorde stort indtryk

Oplevelsen er at beskrive noget, som gjorde stort indtryk på hele klas- sen på denne rejse og som førte til livlige diskussioner og ny forståelse af nogle problemstillinger eller forhold

Afsnit 11: At agitere og samle penge og andet ind til et godt formål

1

Brainstorm - hvordan gør vi

Oplevelsen er selv at lade sig bevæge af en sag, og på den baggrund sammen med sine kammerater at finde frem til de bedste metoder til at sikre effektiv agitation, hvor vi gør INDTRYK på andre - og f.eks. sikrer, at rigtig mange penge kommer ind til vores formål

2

Vi afprøver ideer

Oplevelsen er at iværksætte en række eksperimenter, hvor vi ikke hel- mer, før vi har identificeret og afprøvet de mest sandsynlige metoder til at udbrede og arbejde for sagen, forklare om dem og bringe penge eller andet ind til dens fremme. Vi konkluderer på eksperimenterne

3

Erfaringer gøres op, og erfaringer udveksles

Oplevelsen er at tage alle de indsamlede erfaringer, lægge dem sammen, måle dem op imod hinanden, og gennemføre en dertil hørende diskussion i klassen eller på skolen af effektivitet og metode og den ildhu, hvormed vi selv arbejder for sagen

4

Vi agiterer

Oplevelsen er at forklare mennesker, vi agiterer overfor og samler ind hos, hvorfor vi brænder for sagen, og hvordan de støtter et godt formål - og berette for dem meget konkret, hvad der kommer ud af indsatsen og resultaterne

5

Vi fører os troværdigt frem

Oplevelsen er, at man kan opføre sig meget forskelligt over for andre mennesker, og at når man gerne vil have mennesker til at støtte en sag, skal man indrette sin adfærd derefter og føre sig frem inderligt, troværdigt og autoritativt

6

Vi hjælper hinanden

Oplevelsen er, at vi er sammen om at udvikle, hvordan man agiterer, samler penge og andet ind til et godt formål - og at vi hjælper hinanden med at finde på nye metoder og indfaldsvinkler, når vi har svært ved at få hul på det

7

Vi forbedrer vore metoder

Oplevelsen er, at vi gennem hele aktionen bliver klogere på at nå vores hensigt, og at resultaterne forbedres hele tiden, efterhånden som vi forbedrer vores metoder og finder ud af, hvad der skal til

8

Vi slår skolens mål

Oplevelsen er, at vi slår skolens hidtidige mål for at agitere for og samle penge og andet ind til et godt formål - ved ihærdig, fælles og koncentreret adfærd, som vi sammen har bestemt os for at udvise, og som vi gennemfører i sol og regn

9

Skriftligt materiale

Oplevelsen er at lave godt, uddybende og engagerende skriftligt materiale om vores sag, om hvad indsatsen og pengene går til, så mennesker får noget med hjem og kan omtale for andre, hvad de har støttet - og sagen hermed kan få yderligere opbakning

10

Forældrebrev og rapporter

Oplevelsen er at lave et knaldgodt og bevægende brev til forældre, venner, sagsbehandlere og andre interessenter om den indsats, vi yder, om værdien af den og om de konkrete resultater, vi får ud af det

Afsnit 12: Klassemøder, fællesmøder og andre møder

1

Klassemøde om resultater

Oplevelsen er jævnligt - hver uge - at høre i en hurtig runde alles resul- tater i point stillet i forhold til det samlede pointtal, der skal nås - og at klassen derefter tager affære i forhold til dem, der ikke har opfyldt målet

2

Ugentlig klassemøde

Oplevelsen er, at klassen klarer sine egne affærer blandt andet gennem et ugentligt møde, hvor alle spørgsmål mellem mennesker, i forhold til programmet, i forhold til klassens anvarsområder og i alle andre forhold, tages op og - om nødvendigt - bringes på plads

3

Møde med nye elev

Oplevelsen er at tage sig omfattende godt og vedkommende af en ny elev, der er interesseret i at gå på skolen - og at forklare ham alting fra en eksisterende eleves side, så han kan komme til at glæde sig og mærke skolens "sjæl"

4

Ingen skal ud

Oplevelsen er, at fællesmødet med overbevisning og menneskelighed står for, at ingen elever forlader skolen - men at mødet altid finder løs- ninger for dem, der enten opfører sig forkert, eller som selv af den ene eller den anden grund ønsker at forlade skolen

5

Skolens rammer

Oplevelsen er, at fællesmødet til enhver tid står inde for og drøfter sko- lens grundlæggende rammer - og at alle spørgsmål herom altid kommer hen til fællesmødet og bliver løst sådan, at alle mere inderligt forstår, hvorfor rammerne er nødvendige og nyttige for skolens liv

6

Møde for forældre og venner

Oplevelsen er at lave program for, at invitere til, forberede og gennemføre en inspirerende dag eller weekend for klassens eller skolens forældre, venner og andre interessenter. Programmet kan indeholde punkter som: DmM som skole-metode, klassens kammeratskab, etc.

7

Den enkeltes punkt på fællesmødet

Oplevelsen er selv at have noget på hjerte, aftale med forstanderen, at det kommer op på fællesmødet - og at gennemføre, at fællesmødet drøfter spørgsmålet og måske beslutter noget om det

8

En happening

Oplevelsen er, at fællesmødet af rent og skært godt humør udvikler sig til en happening af den ene eller den anden type - og måske direkte selv eller sammen med klassekammerater og lærere at planlægge dette

9

Om fællesskab og kammeratskab

Oplevelsen er, at fællesmødet går i brechen for opbygningen af fælles- skab og kammeratskab på skolen, både i forhold til drøftelser og i forhold til praktiske tiltag af alle mulige typer

10

Skolen økonomi

Oplevelsen er via fællesmødet at forstå og kunne arbejde ind i skolens økonomi og budget og at deltage i at bestemme, hvordan pengene skal bruges - og hvordan skolen og klassen kan spare, få mere ud af det, få hvad de gerne vil have, etc.

Afsnit 13: Den internationale verdens daglige begivenheder

1

En daglig foreteelse

Oplevelsen er sammen med sine kammerater hver dag at følge med i TV og gennem andre midler, hvad verden byder på af begivenheder, diskutere dem, lade dem trænge ind bag panden - og bære dem med sig som en del af sin jordiske bagage

2

En ugentlig foreteelse

Oplevelsen er ugentligt i klassen eller på skolen at kaste særligt lys på daglige begivenheder i den internationale verden, at lade sig bevæge af perspektivet i dem og at overveje deres betydning for egen og andres fremtid

3

På rejse

Oplevelsen er på rejse fortsat at følge med i verdens begivenheder - herunder at opleve det med de øjne og ører, som menneskene i de lande, man besøger, bruger. Desuden at overveje, om dette er det samme som man kender hjemmefra - eller om det er anderledes

4

Skolens tidsskrifter

Oplevelsen er i klassen at gøre sig klart, hvilke tidsskrifter om verden og om internationale forhold, skolen holder - og lave et klassens system, der gør, at særligt interessante begivenheder og artikler kommer til alles kendskab, og kan komme til at gøre indtryk

5

På et andet sprog

Oplevelsen er at se og høre verdens nyheder på et andet eller andre sprog end ens eget, fornemme forskellen og bruge den til at blive mere vidende om forhold udenfor sit eget land

6

Gå dybere ind i ...

Oplevelsen er at diskutere sammen med lærere og elever, hvad der sker i verden, generelt eller i konkrete anledninger - og at lade dette influere på indholdet af undervisningen på skolen

7

At producere oplæg

Oplevelsen er selv at blive så optaget af og tørnet på en eller flere ver- densbegivenheder, at man indbyder sine kammerater til et oplæg, man har produceret - og gennemfører en diskussion på denne baggrund

8

At planlægge et kursus

Oplevelsen er at blive optaget af generelle eller specifikke internationale forhold - og overtale læreren eller forstanderen til at afholde et særligt kursus herom

9

Katastrofer i vor tid

Oplevelsen er at følge særligt med hver gang en katastrofe rammer et sted i verden - og skaffe sig viden om, hvordan den kunne ske, hvordan der tages hånd om den, og ikke mindst hver gang at overveje, hvordan man selv kan sætte sig i bevægelse for at hjælpe til

10

Der, hvor verden er af lave

Oplevelsen er at definere, hvor hovedproblemer findes i verden, for enkelte kontinenter og lande og generelt for menneskene - HIV/AIDS, naturkatastrofer, politiske diktaturer, osv. - og bestemme sig til at gøre en samlet indsats herimod

Afsnit 14: At beskæftige sig fælles med fremtiden

1

Klimaet forandrer sig

Oplevelsen er at sætte sig ind i, diskutere, analysere og forstå, samt derefter at reagere personligt og fælles på mulighederne for, at verdens klima er under forandring og måske ændrer menneskers betingelser

2

GAIA

Oplevelsen er at høre om og diskutere GAIA teorien om kloden og dens samliv med øvrige elementer i vores lokale del af universet - og at mærke efter hos sig selv, om man opfatter dette som en sandsynlig teori, og hvad den så betyder for en selv og ens medmennesker

3

Familiens skæbne

Oplevelsen er at drøfte og gøre sig klar, hvordan samfundets familie- strukturer er i opløsning, hvad årsagerne er hertil, hvordan det påvirker en selv og ens kammerater - og overveje og snakke om, hvordan man selv vil gøre med dette spørgsmål i fremtiden

4

Videnskaben og dens betydning

Oplevelsen er at få en fornemmelse - gennem TV, diskussion med sine kammerater, studieopgaver, film, etc. - af hvor meget videnskaben har udviklet sig i ens egen levetid. Og at diskutere, hvordan det så vil blive i ens fremtid

5

Det er meget, at de kan lave det

Oplevelsen er at høre om og bearbejde en hel lang række af de ting, som er mulige i dag, men ikke var det for få år siden - operation med robotter, at dyrke hud kunstigt, at finde planeter i andre galakser - og blive imponeret heraf

6

Hver person næste år

Oplevelsen er at se på ens egen korte fremtid, hvad bringer det næste år eller to, hvad skal man lære, udsætte sig selv for, hvordan skal man agere, hvem skal man være sammen med, hvad vil man glæde sig til, etc.

7

Klassen næste år

Oplevelsen er at se på klassens korte fremtid, hvad bringer det næste år eller to, hvad skal klassen lære og gøre, hvordan skal den agere som klasse, og hvad betyder det for den enkelte, og hvordan skal kamme- ratskabet udtrykke sig

8

Deltag i SETI

Oplevelsen er at deltage i SETI eller en anden fremtidsorienteret organisation eller aktion og bruge denne deltagelse til at gøre sig nye tanker omkring fremtiden - og udbrede disse på skolen

9

De børn der fødes nu ..

Oplevelsen er at tænke efter og overveje sammen, hvilken verden de børn, der fødes i dette øjeblik, vil leve i, når de har den samme alder, man har NU selv - hvilke fremskridt er sket, hvor er verden på vej hen, hvad vil mennesker lave, osv.

10

Om 30 år fra nu

Oplevelsen er at fabulere om, hvordan verden og ens eget liv ser ud og udformer sig 30 år fra nu. Hvad har vi af hjælpemidler, hvordan vil mennesker leve sammen med hinanden. Forestillingen skal gøres så konkret som muligt

Afsnit 15: Klassens organiserede naturoplevelser

1

Natur-tur

Oplevelsen er at arrangere og forberede en inspireret naturtur for klas- sen til et stykke helt særlig natur: Råbjerg Mile, Vadehavet eller lignen- de. Turen skal indeholde mange oplevelser, traveture, foredrag og rundvisning af eksperter og egne diskussioner

2

Observation af universet

Oplevelsen er selv, sammen og på udflugter at observere universet i en periode på 1 eller 2 måneder, herunder lære om stjernernes navne, stjernebillederne og myterne om dem, om stjernernes bevægelse hen- over himlen, hvad man kan se, om afstande, og om farver og lys

3

Månen

Oplevelsen er at vide alt om månen - dens faser, dens for- og bagside, myterne om den, facts om den, hvornår den står op og går ned og meget mere - og se i kikkerter af forskellig størrelse. Det foregår jævnligt henover et halvt år

4

Vi rydder op

Oplevelsen er at rydde i et stykke natur - en strand, en skov, en å , eller lignende - som trænger til dette og undervejs gøre sig naturværdierne heri klart og lade dem bundfælde sig i erfaringens og følelsens dyb

5

Vi planter træer

Oplevelsen er at plante træer, hvor de mangles - og at skaffe sig et nærmere forhold til de træer, det handler om, i det hele taget og til den funktion, disse træer har rent fysisk og for mennesket, herunder for sindet og sjælen

6

Særlige habitater

Oplevelsen er at komme tæt på og komme til at fornemme liv og balance i en række habitater og lære om dem - en skov, en å, en ørken, et bjergterræn, agerland, marginalområder til agerland, plantager, etc.

7

Vejr og vind

Oplevelsen er sammen at udsætte sig for natur, vejr og vind med føje, især når der er drøn på det - når vinden rusker, solen brænder, sneen tårner sig op, natten er dyb og sort, det er hunde-koldt eller brand- varmt, etc.

8

Ekskusion

Oplevelsen er at finde på og gennemføre klasseekskursioner med natur- mål, som virker inspirerende og lærerigt på hele klassen, og som kalder på ens følelsesapparat

9

Energi

Oplevelsen er at se energi blive genereret af mange slags til brug for mennesket - se kraftværker, baseret på olie og naturgas, se sol- og jordvarmeanlæg, se vindkræftværker og andre energikilder. Få fornemmelse af kræfterne bag

10

Dyr

Oplevelsen er at opleve dyr i naturlige eller kunstige omgivelser, at fun- dere over, hvorfor og hvordan dyr er vigtige for mennesker, hvad de lærer os, hvad vi kan få ud af det, og hvordan vi føler for dem - og om forskelle på vore følelser for f.eks. heste/hunde og insekter